Čo ponúkame

Práve teraz  · Prijímame záväzné PRIHLÁŠKY detí od 2-3 rokov do detskej skupiny pre školský rok 2021/2022 Nástup od SEPTEMBRA 2021 ( Adaptačný program posledný AUGUSTOVÝ týždeň )Režim dňa takmer totožný s režimom dňa v materskej škole, plán práce v zmysle platnej legislatívy, s dôrazom na posilnenie samostatnosti a sebaobslužných činností (príprava na vstup do materskej školy).

Najčastejšie sa pýtate:

Aký dlhý čas môže dieťa tráviť v detskej skupine? —– Plánujeme od 7:00 do 16:30,t.j. 9,5 h ( v prípade nepriaznivej dopravnej situácie po dohode aj dlhšie)

Musí byť dieťa pred nástupom odplienkované?—— Dieťa nemusí byť odplienkované. Počas pobytu ho nenásilnou, hravou a motivačnou formou k odplienkovaniu povedieme v spolupráci s rodinou.

Bude možné prihlásiť dieťa na nepravidelnú dochádzku?——- Nebude možné. Nepravidelná dochádzka je menej prospešná pre dieťa a narúša integritu pravidelných aktivít ostatných detí

Je možné prihlásiť dieťa na poldennú dochádzku?——– Áno, je možné, ale neodoporúčame, nakoľko nedokážeme znížiť cenu v dôsledku nízkeho počtu všetkých detí v skupine.

Bude možné prihlásiť dieťa do detskej skupiny aj v priebehu školského roka?———Pravdepodobne nebude možné, pretože máme obmedzený počet miest a nepredpokladáme, že sa v priebehu roka uvoľní miesto (Čiže iba v prípade, že zaradené dieťa ukončí dochádzku)

Koľko bude stáť pravidelný pobyt v detskej skupine?——— Predpokladáme, že uhradíte 250€/mesiac + 4,20€/deň strava ( od externého dodávateľa, ktorý dokáže pripraviť stravu aj pre deti so stravovacími obmedzeniami: alergici, laktózová intolerancia….)