O nás

Dovoľujem si vám predstaviť občianske združenie SMART CHILD (Múdre dieťa), ktoré bolo založené v roku 2018 za účelom pomoci s uskutočňovaním starostlivosti o deti v oblasti voľného času. V priebehu rokov 2018- 2021 sme sa zamerali na realizáciu krúžkových a víkendových aktivít, ktoré sme v prázdninovom čase rozšírili o letné táborové
aktivity. Počas 4 rokov našej činnosti sme však vnímali nárast počtu detí v našej obci a s tým spojený aj nedostatok voľných miest v škôlkach . Rozhodli sme sa preto od septembra 2021 založiť komunitnú detskú škôlku pre deti od 2 rokov. Paradoxne však prvé dve prijaté deti boli staršie ako 3 roky a preferovali iný, ako tradičný typ predškolského zariadenia.

V prvom roku fungovania bolo našim cieľom presvedčiť rodičov detí, že v našej komunitnej škôlke prebieha rovnaký proces výchovy a vzdelávania ako v materskej škole, no s dôrazom na individuálny rozvoj každého jednotlivca. Deti u nás sú vedené k samostatnosti, praktickosti, sebaobslužným činnostiam, zodpovednosti, vzájomnej pomoci medzi staršími a mladšími deťmi a všetkým tým, čo v súčasnosti absentuje v emocionálnom svete modernej spoločnosti. Na ceste za dôverou rodičov nám vo veľkej miere pomáhali rýchle pokroky detí, ktoré dosahovali a dosahujú pod vedením skúsených pedagógov. Našou priporitou je, aby sa deti u nás rozvíjali zážitkovo, spontánne, v uvoľnenej a rodinnej atmosfére.
Snažíme sa deťom dopriať aj mužský pedagogický vzor, ktorý ich pravidelne pohybovo, hudobne a výtvarne rozvíja.
Každý deň vedieme deti k uvedomovaniu si jedinečnosti a spätosti človeka s prírodou prostredníctvom praktických činností starostlivosti o pôdu, rastliny a zvieratá, ktoré žijú v ich blízkosti. Záleží nám aj na konzumácii zdravej a nutrične vyváženej stravy, ktorá obsahuje veľa ovocia a zeleniny zamaskovanej v jedlách tak, aby ich dieťa skonzumovalo.

I keď je naša činnosť hradená iba z príspevkov rodičov (a nie z podielových daní ako je tomu v obecných a mestských materských školách), jeho mesačná výška je najnižšia v okolí, pretože našim najväčším želaním je vyprofilovať našu komunitnú škôlku na zariadenie, v ktorom zostanú deti až do nástupu na základnú školu.

Prihlášky pre nástup od septembra 2024/2025 prijímame na email: info@smartchild.sk alebo na tel.
číslo 0904 830 032